Socialutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:37

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:37
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. EU-information av departementsråd Bengt Sibbmark, Socialdepartementet.

Se kansliets PM samt preliminär dagordning inför Epsco-rådet.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från den 14 maj.

4. Fortsatt preliminär behandling av proposition 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel och motioner.

Utkast till NU:s yttrande kommer att sändas ut elektroniskt den 15 maj. Övriga handlingar delade till sammanträdet den 14 maj.

Föredragande: AR, CEP

5. Kl. 11.15. EU-information av statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet.

Se kansliets PM med bilaga.

6. Överläggning enligt 10kap. 3§ RO med statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet, om

a) Direktiv och förordning om patientinformation (del av läkemedelspaketet).

Överläggning om KOM (2008) 662 slutlig, KOM (2008) 663 slutlig samt SEK (2008) 2667. (Bifogas enbart elektronisk)
Underlaget för överläggningen utgörs av bifogade missiv och faktapromemoria 2008/09:FPM96 Nya regler om patientinformation.

b) Patientrörlighetsdirektivet.

Överläggning om KOM (2008) 414. (Bifogas enbart elektroniskt)
Underlaget för överläggningen utgörs av bifogade missiv, bakgrundsPM om patientrörlighetsdirektivet och faktapromemoria 2007/08:FPM134 Patientrörlighetsdirektivet

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde.
Förslag: Onsdagen den 20 maj 2009 kl. 08.40. Obs! dag och tid

Bilagor