Socialutskottets sammanträde Tisdag 2009-11-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. EU-information av statssekreterarna Ragnwi Marcelind och Karin Johansson, Socialdepartementet.

Se kansliets PM med bilagor.

2. Information och överläggning enligt 10 kap. 3§ med statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet, om patientrörlighetsdirektivet.

Överläggning om KOM (2008) 414. (Bifogas enbart elektroniskt).

Underlaget för överläggningen utgörs av bifogade:
- missiv
- bakgrundsPM om patientrörlighetsdirektivet
- faktapromemoria 2007/08:FPM134 Patientrörlighetsdirektivet

Därtill bifogas i utskick under fredagen den 20 november:
- råds PM om patientrörlighetsdirektivet

3. Godkännande av föredragningslistan.

4. Justering av protokoll från den 12 november.

5. Inkomna skrivelser.

6. Övriga frågor.

7. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 26 november 2009 kl. 09:00

Obs! Öppet seminarium om äldrefrågor kl 09.00 - 11.45 torsdagen den 26 november i Skandiasalen.

Bilagor