Socialutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-01 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12
Datum och tid: 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

Öppet seminarium tillsammans med utrikesutskottet om hiv/aids på Världsaidsdagen 1 december.

Program bifogas.

Bilagor