Socialutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-01 kl. 11:45

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13
Datum och tid: 11:45
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokollen från den 24 nov och 26 nov.

3. Preliminär justering av SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Prel. utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: AR , KD, CEP,och CM.

4. Inkomna skrivelser.

5. Övriga frågor.

6. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 3 dec. kl 09:30.

Bilagor