Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-01-26 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 21 januari.

3. Preliminär behandling av en del motioner (hälso- och sjukvård) från allmänna motionstiden.

Föredragningspromemoria och två motionshäften bifogas.

Föredragande: AR, CEP och CR

4. Information om Tillämpning av Lissabonfördraget i riksdagen.

PM bifogas.

Föredragande: KD

5. Förslag till arbetsplan för veckorna 6-10.

(Utsänds senare per mejl.)

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 28 januari 2010 kl. 09.30
Obs! Öppet seminarium om Forskning (socialtjänstlagen) kl 09:30 - 11:50 torsdagen den 28 januari i Skandiasalen.


Bilagor