Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-02-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokollen från den 26 och 28 januari.

3. Preliminär behandling av proposition 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten - vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning jämte motioner.

Föredragningspromemoria, proposition och motionshäfte bifogas.

Föredragande: CEP

4. Information om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Allmänt om verksamheten samt aktuella frågor.

Generaldirektören och medarbetare.

5. Inkomna EU-dokument.

Lista bifogas.

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen den 16 februari 2010 kl 11.00

Bilagor