Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-02-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 9 februari.

3. EU-information av statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet.

PM med bilagor bifogas.

4. Preliminär behandling av motioner om hälso- och sjukvård (resten).

Föredragningspromemoria inklusive kompletterande motionshäfte bifogas.

Föredragande: AR, CEP

5. Preliminär behandling av motioner om socialtjänst.

Föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas.

Föredragande: KD

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 18 februari 2010 kl 09.30

Bilagor