Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 4 mars.

3. Information om arbetet mot antibiotikaresistens.
Professor Otto Cars, STRAMA

Deltagarlista bifogas.

4. Inkomna skrivelser.

5. Övriga frågor.

6. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 11 mars 2010 kl 09:30


Bilagor