Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 11 mars.

3. Fortsatt behandling av motioner om hälso- och sjukvård.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU11 Hälso- och sjukvårdsfrågor.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: AR, CEP

4. Fortsatt behandling av motioner om socialtjänst.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU12 Socialtjänst.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: KD

5. Utskottets deltagande i World Health Assembly (WHA) den 17-22 maj i Geneve.

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen 23 mars 2010 kl. 11.00

Bilagor