Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Uppvaktning av RFSL i anledning av prop.123 Myndigheterna inom smittskyddsområdet. (SoU14)

Deltagarlista bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från den 13 april.

4. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:126 Den nya influensan A(H1N1).

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU16

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: CEP

5. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till JuU över proposition 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för brott jämte motion.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2009/10:SoU2y

Utkast till yttrande bifogas.

Föredragande: KD

6. Forsatt behandling om fråga om yttrande till KU över skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Justering.

Utkast till protokollstext bifogas.

Föredragande: CEP

7. Preliminär behandling av proposition 2009/10:125 En ny alkohollag jämte motioner.

Föredragningspromemoria och två motionshäften bifogas.

Föredragande: KD

8. Preliminär behandling av proposition 2009/10:138 Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning jämte motioner.

Föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas.

Föredragande: AR

9. Fråga om yttrande till CU över proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare jämte motion.

Föredragningspromemoria, proposition och motion bifogas.

Föredragande: CEP

10. Uppdaterad arbetsplan för veckorna 16-23.

Förslag bifogas.

11. Inkomna skrivelser.

12. Övriga frågor.

13. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 22 april 2010 kl 09:30

Bilagor