Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-04 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34
Datum och tid: 10:00
Plats: Förstakammarsalen (RÖ5)

Föredragningslista

Öppen utfrågning i anledning av prop. 210 Patientsäkerhet och tillsyn.

Bilagor


Program och lista på inbjudna bifogas.