Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:38

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:38
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 20 maj.

3. Fortsatt behandling av skrivelse 2009/10:166 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåt.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU20.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: AR

4. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till FiU över 2010 års ekonomiska vårproposition samt motion.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2009/10:SoU5y.

Utkast till yttrande bifogas.

Föredragande: AR

5. Information om spanska ordförandeskapets möte i Madrid den 25 mars 2010.

Föredragande: YJ (s)

6. Information om World Health Assembly i Geneve 17-22 maj 2010.

Föredragande: FB (m) och AA (s)

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen 27 maj 2010 kl 09:30

Bilagor