Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-10-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. EU-förslag om Europaåret för aktivt åldrande 2012
Information
Statssekreterare Ragnwi Marcelind m.fl., Socialdepartementet

2. EU-förslag om Europaåret för aktivt åldrande 2012
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2010) 462
Föredragande: KD

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Tisdagen den 2 november 2010, kl 11.00

Punkt 1: Deltagarlista delas på bordet

Punkt 2: Handlingarna delade till sammanträdet den 14 oktober
2010

Punkt 4: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordetBilagor