Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Allmänna arvsfonden
Beredning
Prop. 2009/10:145
Föredragande: JLS

3. En ny alkohollag
Beredning
Prop. 2009/10:125 och motioner
Föredragande: KD

4. Subsidiaritetskontroll
Fråga om yttrande till KU
Föredragande: MD

5. Allmänna motionstiden 2010
Redovisning av utfall för SoU
Föredragande: MD

6. Arbetsplan

7. Kanslimeddelanden

8. Ca kl. 11:15 Information av Socialstyrelsen
Deltagare: Lars-Erik Holm, generaldirektör och Håkan Ceder, överdirektör

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Tisdagen den 9 november 2010 kl. 11:00Bilagor


Punkt 2: Föredragningspromemoria och proposition
Punkt 3: Föredragningspromemoria(endast i papper!), motionshäften(båda endast i papper!) och proposition. Komplettering per e-post måndag 1 november.
Punkt 4: PM och KU:s protokollsutdrag med bilagor
Punkt 6: Förslag på arbetsplan för veckorna 44-50
Punkt 7: Förteckning på inkomna skrivelser, delas på bordet