Socialutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-23 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Ragnwi Marcelind m.fl., Socialdepartementet
Sociala delen inför Epsco den 6-7 dec.

2. Övriga inkomna EU-dokument

3. Justering av protokoll

4. Anslag inom utgiftsområde 9 (SoU1)
Beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: JLS

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Torsdag den 2 december 2010 kl. 09:30

Bilagor


Punkt 1: Kansliets PM
Återrapport Epsco 7 juni 2010
Återrapport informellt Epsco den 8-9 juli 2010
Återrapport Epsco 21 oktober 2010
Informellt ministermöte om fattigdom 19 oktober 2010
(obs! alla fyra återrapporter i separat kuvert)
Punkt 2: Kansliets PM Inkomna EU-dokument
KOM(2010) 630
KOM(2010) 636
Punkt 4: Föredragningspromemoria