Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-16 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Den fortsatta beredningen av motionsyrkanden om handikappfrågor respektive äldrefrågor - avstämning.

2. Information av handikappombudsmannen, HO, Lars Lööw.

3. Godkännande av föredragningslistan.

4. Justering av protokoll från sammanträdet den 14 februari.

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 21 februari kl. 11.00

Bilagor