Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-16 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 10:00
Plats: SKANDIASALEN

Föredragningslista

Justitie- och socialutskotten håller gemensamt en öppen utfrågning om tillgången på narkotika.

Program bifogas.

Bilagor