Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-09 kl. 08:45

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28
Datum och tid: 08:45
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 7 mars

3. Fortsatt behandling av motioner om folkhälsofrågor från allmänna motionstiderna 2004 och 2005 samt motion väckt med anledning av prop. 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU18.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

4. Preliminär behandling av proposition 2005/06:63 Anmälningsskyldighet, säkerhet och tillsyn inom psykiatrisk tvångsvård jämte en motion väckt med anledning av propositionen.

En föredragningspromemoria, propositionen och en motion bifogas.
Föredragande: CP

5. Preliminär behandling av motioner inom hälso- och sjukvårdsområdet från allmänna motionstiderna 2003-2005.

En föredragningspromemoria bifogas. Motionshäften (3 delar) har tidigare delats i facken.
Föredragande: AR, CP

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde:
Förslag: tisdagen den 14 mars kl. 11.00


Bifogas:
Material lämnat vid social- och justitieutskottets gemensamma utfrågning den 16 februari om tillgången på narkotika.

Bilagor