Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Uppvaktning av Sveriges Försäkringsförbund med anledning av prop. 64 Genetisk integritet m.m.

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 14 mars.

4. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:63 Anmälningsskyldighet, säkerhet och tillsyn inom psykiatrisk tvångsvård jämte en motion väckt med anledning av propositionen.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU14.

Förslag bifogas.
Föredragande: CP

5. Förnyad behandling av bordlagda avsnitt i betänkande 2005/06:SoU17 Hälso- och sjukvård avseende motioner om patienträttigheter och medicinsk abort.

PM bifogas. Föredragningspromemoria och motionshäften har delats tidigare (till smtr. den 9 mars).
Föredragande: AR, CP

6. Preliminär behandling av proposition 2005/06:64 Genetisk integritet m.m. jämte motioner.

Föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: CB

7. Preliminär behandling av proposition 2005/06:70 Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.

Föredragningspromemoria, propositionen, kommittédir. 2006:25, motionshäfte och en ytterligare motion bifogas.
Föredragande: CR

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 21 mars kl. 11.00


Bilagor