Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-30 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 28 mars.

3. Fortsatt behandling av motioner inom hälso- och sjukvårdsområdet från allmänna motionstiderna 2003-2005.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU17.

Förslag bifogas.
Föredragande: AR, CP

4. Fortsatt förnyad behandling av bordlagda avsnitt i proposition 2005/06:64 Genetisk integritet m.m. jämte motioner.

Fördragande: CB

5. Förslag till arbetsplan för resten av vårterminen.
Bifogas.

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 4 april kl. 11.00

Bilagor