Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-04 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:38

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:38
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 27 april.

3. Beredning av återförvisat ärende.

Betänkande 2005/06:SoU19 och motion 2005/06:Ju306 av Maria Larsson m.fl. (kd) bifogas.
Föredragande: KD

4. Anmälan av protokollsutdrag från finansutskottet.

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 9 maj kl. 11.00

Bilagor