Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:40

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:40
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Intern utfrågning om EU:s Grönbok om psykisk hälsa.
Deltagarlista bifogas. Grönboken har delats tidigare.

2. Kl. 10.45. Uppvaktning av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund.
Deltagarlista delas senare.

3. Godkännande av föredragningslistan.

4. Justering av protokollet från den 9 maj.

5. Fortsatt behandling av återförvisat ärende.

En föredragningspromemoria delas under onsdagen. Motionshäfte bifogas.
Föredragande: KD

6. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:92 Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU25.

Förslag bifogas.
Föredragande: KD

7. Preliminär behandling av proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1).

En föredragningspromemoria och propositionen bifogas.
Föredragande: KD

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 16 maj kl. 11.00

Bilagor