Socialutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-18 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:42

Föredragningslista

Socialutskottet 2005/06:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:42
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 16 maj.

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1).

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU27.

Förslag bifogas.
Föredragande: KD

4. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU26

Förslag bifogas.
Föredragande: IS

5. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:195 Elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvård jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SoU28.

Förslag bifogas.
Föredragande: CP

6. Fråga om att avveckla utskottets EU-grupp.

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Förslag: onsdagen den 31 maj kl. 08.30.

Bilagor