Socialutskottets sammanträde Torsdag 2007-02-01 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista

Socialutskottet 2006/07:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 30 januari.

3. Fortsatt behandling av motioner om handikappfrågor från allmänna motionstiden 2006.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2006/07:SoU4.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

4. Fortsatt behandling av motioner om alkoholfrågor från allmänna motionstiden 2006.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2006/07:SoU5.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB

5. Preliminär behandling av del av hälso- och sjukvårdsmotioner från allmänna motionstiden (Läkemedelsfrågor - egen PM) samt fortsatt preliminär behandling av bordlagda avsnitt från sammanträdet den 30 januari.

En föredragningspromemoria bifogas. I övrigt hänvisas till tidigare utsänd PM.
Föredragande: KD

6. Information från Apoteket AB (kl. 10:00).
Deltagarlista bifogas.

7. Uppdaterad arbetsplan - bifogas.

8. Inkomna skrivelser.

9. Övriga frågor.

10. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen den 13 februari kl. 11:00.Bilagor