Socialutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-12 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista

Socialutskottet 2006/07:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 29 mars.

3. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2006/07:SoU11.

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

4. Preliminär behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

En föredragningspromemoria jämte bilagor bifogas.

Föredragande: CB

5. Uppdaterad arbetsplan. Bifogas.

6. Inkomna EU-dokument. Lista och dokument bifogas.

7. Inkomna skrivelser.

8. Kl. 10.00 Information om Kompetensstegen. Deltagare, se lista.

9. Övriga frågor.

10. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 17 april kl. 11.00

Bilagor