Socialutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-31 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:28

Föredragningslista

Socialutskottet 2006/07:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:28
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdena den 22 och 24 maj.

3. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:108 Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2006/07:SoU14.

Förslag bifogas.
Föredragande: CB

4. Förenklad motionsberedning - fråga om antagande av policy.

Utkast bifogas.
Föredragande: MD

5. Information om öppen utfrågning den 19 september
kl. 09.30-12.30.

Föredragande: CB

6. Inkommet EU-dokument (bifogas).

7. Inkomna skrivelser.

8. Fråga om uppdrag åt ordföranden att justera protokollet från den 31 maj.

9. Övriga frågor.


Bilagor