Socialutskottets sammanträde Torsdag 2007-11-01 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Fråga om deltagande i utskottssammanträde av annan än ledamot, suppleant eller utskottstjänsteman (Riksdagsordningen 4 kap 13§ andra stycket).

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Fortsatt behandling av Vitboken om en EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma.

Justering av förslag till utskottets utlåtande 2007/08:SoU3.

Förslag bifogas.
Föredragande: CEP

4. Cirka kl. 09:45. Föredragning av justitieombudsmannen Kerstin André (totalt ca 60 min.).

5. Preliminär behandling av vissa anslag (politikområden) inom UO9.

Föredragningspromemoria, översikt av anslagsförslag och motionshäfte bifogas.
Föredragande: AR

6. Inkomna skrivelser.

7. Inkomna EU-dokument. Lista bifogas utskicket.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen den 13 november kl. 11:00.

Bilagor