Socialutskottets sammanträde Torsdag 2007-12-06 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Föredragningar från Utrikesdepartementet inför utskottets resor till Australien och Nya Zeeland.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokollet från sammanträdet den 4 december.

4. Fråga om uppdrag åt ordföranden att justera protokollet från den 6 december.

5. Inkomna skrivelser.

6. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 17 januari 2008 kl. 09:30.Bilagor