Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-02-21 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 19 februari.

3. Preliminär behandling av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd jämte motioner.

Föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: AB

4. Avrapportering från ordförandekonferensen.

5. Inkomna skrivelser.

6. Redovisning från Australienresan.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 6 mars kl. 09:15 (Obs! tiden).

Bilagor