Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-06 kl. 09:15

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information från Socialdepartementet och Datainspektionen i anledning av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd.
Deltagarlista bifogas.

2. Godkännande av föredragninglistan.

3. Justering av protokoll från sammanträdet den 21 februari.

4. Fortsatt preliminär behandling av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd jämte motioner. (Handlingar utskickade till sammanträdet den 21 februari).

5. Reviderad arbetsplan. Förslag bifogas.

6. Inkomna EU-dokument. Lista bifogas.

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde
Förslag: Torsdagen den 13 mars kl. 09.30.

Bilagor