Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-13 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 12 mars.

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU9.

Förslag bifogas. Förslaget kan komma att kompletteras efter sammanträdet den 12 mars.
Föredragande: AB

4. Preliminär behandling av proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans.

En promemoria och propositionen bifogas.
Föredragande: KD

5. Inkomna EU-dokument. Lista och dokument bifogas.

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 1 april kl. 10.00 prel. (Offentlig utfrågning i anslutning till aviserad prop. om Apoteket AB).

Bilagor