Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-03 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdena den 25 mars och 1 april.

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU13.

Förslag bifogas.
Föredragande: KD

4. Preliminär behandling av proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården jämte motioner.

En PM, propositionen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: KD

5. Reviderad arbetsplan. Förslag bifogas.

6. Inkomna EU-dokument. Lista bifogas.

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 8 april kl. 11.00.

Bilagor