Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-17 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokollet från sammanträdet den 10 april.

3. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utkast till protokollsanteckning bifogas. Omedelbar justering.
Föredragande: AB

4. Fortsatt preliminär behandling av proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder jämte motioner.

PM och utkast till yttrande från näringsutskottet bifogas. Propositionen samt motionshäfte har delats tidigare.
Föredragande: AR

5. Inkomna skrivelser.

6. Övriga frågor.

7. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen den 22 april kl. 11:00.

Bilagor