Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-24 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:30
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 22 april.

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU17.

Förslag bifogas.
Föredragande: AR

4. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. jämte motioner.

En PM bifogas.
Föredragande: CEP

5. Preliminär behandling av skrivelse 2007/08:111 Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter jämte motioner.

Föredragningspromemoria, skrivelsen och motionshäfte bifogas.
Föredragande: AB, KD

6. Inkomna EU-dokument. Lista bifogas.

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 6 maj kl. 11.00.

Bilagor