Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-08 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:32

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:32
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 6 maj.

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU16.

Förslag bifogas.
Föredragande: CEP

4. Inkomna skrivelser.

5. Kl. 09:45. Intern utfrågning i anslutning till proposition 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning.
Deltagarlista bifogas.

6. Övriga frågor.

7. Nästa sammanträde:
Förslag: tisdagen den 13 maj kl. 11:00.

Bilagor