Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-22 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:35

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:35
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från sammanträdet den 20 maj.

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:138 Katastrofmedicinska insatser i utlandet.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU18.

Förslag bifogas.
Föredragande: KD

4. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU11.

Förslag bifogas. (reservationsförslag sänds ut under onsdagen)
Föredragande: AR, CEP

5. Fortsatt behandling av skrivelse 2007/08:111 Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SoU14.

Förslag bifogas.
Föredragande: AB, KD

6. Rapport från ordförandekonferensen den 21 maj.

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 3 juni kl. 11.00.


Bilagor