Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-06-05 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:37

Föredragningslista

Socialutskottet 2007/08:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:37
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information från Socialdepartementet med anledning av EPSCO-rådet den 9-10 juni. Föredragning av statssekreterare Karin Johansson. Deltagarlista delas vid sammanträdet.

Kansliets PM, dagordning för EPSCO-rådet, kommenterad dagordning (se s. 11-23) jämte dokument framtagna inför rådet bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokollet från sammanträdet den 3 juni.

4. EU-dokument. Lista och dokument bifogas.

5. Inkomna skrivelser.

6. Fråga om uppdrag åt ordföranden att justera protokollet från den 5 juni.

7. Övriga frågor.

Bilagor