Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-10-23 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 9-54

Föredragningslista

1. Fråga om att beställa en forskningsinventering. (Riksdagens utredningstjänst)

PM Inventering av forskning inom socialtjänstens område som berör socialtjänstlagen bifogas.

Föredragande se bilaga

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från den 16 oktober.

4. Fortsatt behandling av skrivelse 2007/08:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2007.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU2.

Förslag bifogas.
Föredragande: CEP

5. Preliminär behandling av proposition 28 om Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning jämte motioner.

En föredragningspromemoria, propositionen och motionshäfte bifogas. FaktaPM 17 om tillträdande till FN:s konvention och bakomliggande dokument bifogas också.
Föredragande: KD

6. Fråga om mottagande av motionsyrkande 2008/09:N1 (yrkande 6) av Tomas Eneroth m.fl.(s) från näringsutskottet.

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 28 oktober kl. 11:00.

Bilagor