Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-10-30 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 28 oktober.

3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU3

Förslag bifogas. Reservationsförslag mejlas ut under onsdagen.
Föredragande: KD

4. Fortsatt behandling av utskottsinitiativ Ändring i patientdatalagen (2008:355).

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU11

Förslag bifogas.
Föredragande: MD

5. Preliminär behandling av proposition 2008/09:36 Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler m.m.

Propositionen och en föredragningspromemoria bifogas.

Föredragande:AB

6. Preliminär behandling av proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem och motioner.

Propositionen, föredragningspromemoria, tilläggspromemoria, yttrande från finansutskottet och motionshäfte bifogas.

Föredragande: CEP

7. Mottagande av motionsyrkanden från justitieutskottet.

8. Närmare om utskottets medverkan i Öppet Hus lördagen den 22 november.

9. Inkomna skrivelser.

10. Övriga frågor.

11. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 11 november kl. 11.00

Bilagor