Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-11-13 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Kl. 09.30. Information av Svenskt demenscentrum.

Kl. 10.15. Presentation av Riksrevisionens rapport Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg (RiR 2008:21 bifogas).

Deltagarlista, båda punkterna, bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från den 11 november.

4. Preliminär behandling av vissa anslag (politikområden) inom utgiftsområde 9.

En föredragningspromemoria bifogas.

Föredragande: CEP

5. Information om inkomna EU-dokument.

Kansliets PM bifogas.

Föredragande: KD

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 28 november kl. 11:00.

Bilagor