Socialutskottets sammanträde Torsdag 2008-11-27 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 25 november.

3. Preliminär justering av betänkande SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Prel. utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: AB, AR, KD, CEP

4. Information om inkomna EU-dokument.

Kansliets PM bifogas.

Föredragande: KD

5. Inkomna skrivelser.

6. Övriga frågor.

7. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen den 2 december kl. 11.00

Bilagor