Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-29 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 27 januari.

3. Fortsatt behandling av och ställningstagande till försök med subsidiaritetskontroll av kommissionens förslag till direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organdonation och transplantation, KOM (2008) 818.

Förslag till protokollstext mejlas onsdag f m. Omedelbar justering den 29 januari.

Föredragande: KD

4. Preliminär behandling av proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården jämte motioner.

Föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas.

Föredragande: CEP

5. Preliminär behandling av delar av hälso- och sjukvårdsmotioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008.

Föredragningspromemoria bifogas (obs! motionshäften delades den 10/12 i postfacken).

Föredragande: AR, CEP

6. Fråga om ev. förslag till kommande subsidiaritetskontrollförsök (bordlagt 27 januari).

PM bifogas.

Föredragande: MD

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen den 10 februari 2009 kl. 11.00

Bilagor