Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-12 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 10 februari.

3. Fortsatt preliminär behandling av del av hälso- och sjukvårdsmotioner (assisterad befruktning samt genetisk integritet).

Föredragningspromemoria bifogas.

Föredragande: CEP

4. Preliminär behandling av grönbok om den europeiska arbetskraften inom vården.

Föredragningspromemoria med bilaga, Grönboken KOM (2008)725 slutlig och Faktapromemoria 2008/09:FPM62 bifogas.

Föredragande: AR

5. Preliminär behandling av motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om Handikappfrågor.

Föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas.

Föredragande: JJ

6. Preliminär behandling av motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om Äldrefrågor.

Föredragningspromemoria, motionshäfte samt tillägg av motion 2008/09:So570 bifogas.

Föredragande: KS (SfU)

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen den 17 februari 2009 kl. 11.00

Bilagor