Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-12 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 26 februari.

3. Fråga om mottagande av motion 2008/09:Ju282 av Mats Gerdau och Helena Bouveng (m) från justitieutskottet. (Omedelbar justering)

4. Fortsatt behandling av motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om Socialtjänst.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU16.

Utkast till betänkande samt kompletterande motionshäfte bifogas.

Föredragande: KD

5. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:105 Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik m.m.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU7.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: KD

6. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:109 Vissa internationella adoptionsfrågor jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU10.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: JJ

7. Fortsatt preliminär behandling av motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om Folkhälsopolitik.

Kompletterande PM till betänkande 2008/09:SoU17 bifogas.

Föredragande: CEP

8. Fråga om överlämnande av motionsyrkande 2008/09:So374 (yrkande 2) av Kerstin Engle (s) till civilutskottet. (Omedelbar justering)

9. Uppdaterad arbetsplan för veckorna 11-15.

Förslag bifogas.

10. Inkomna EU-dokument.

Kansliets PM samt KOM (2009) 73 Meddelande om Årlig politisk strategi för 2010 bifogas.

11. Inkomna skrivelser.

12. Övriga frågor.

13. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen den 17 mars 2009 kl. 11.00

Bilagor