Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-19 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27
Datum och tid: 09:00
Plats: Andrakammarsalen

Föredragningslista

Offentlig utfrågning på temat omreglering av apoteksmarknaden.


Program, exempel på inbjudan samt två följdmotioner bifogas.
(Proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden görs tillgänglig elektroniskt.)

Bilagor