Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:31

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:31
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 2 april.

3. Fortsatt behandling av yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2008/09:85 Årsboken om EU samt motion.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2008/09:SoU5y.

Förslag bifogas.

Föredragande: AR

4. Fortsatt preliminär behandling av del av proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden.

PM bifogas.

Föredragande: AR, CEP

5. Preliminär behandling av proposition 2008/09:128 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning samt motioner.

Föredragningspromemoria, proposition och motionshäfte bifogas.

Föredragande: JJ

6. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

PM bifogas.

Föredragande: CEP

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde.
Förslag: Tisdagen den 21 april 2009 kl. 11.00

Bilagor