Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-23 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:33
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 21 april.

3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU19.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: KD

4. Fortsatt behandling av motioner om läkemedelsfrågor.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU24

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: JJ

5. Kl. 09.40 Information från Hjälpmedelsinstitutet.

Deltagarlista bifogas.

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: Tisdagen den 28 april 2009 kl. 11.00

Bilagor