Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-14 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:36

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:36
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 7 maj.

3. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget samt motioner.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2008/09:SoU6y.

Utkast till yttrande bifogas.

Föredragande: CEP

4. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition och motioner- ändringar avseende utgiftsområden.

PM med förslag till protokollstext bifogas. Justering.

Föredragande: JJ

5. Preliminär behandling av proposition 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel samt motioner.

Föredragningspromemoria, proposition samt motionshäfte bifogas.

Föredragande: AR, CEP

6. Praktisk information inför överläggningen den 19 maj.

Föredragande: KD

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde.
Förslag: Tisdagen den 19 maj 2009 kl. 11.00

Bilagor