Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-06-11 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:39

Föredragningslista

Socialutskottet 2008/09:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:39
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 20 maj.

3. Behandling av proposition 2008/09:212 Influensa A(H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexico under första halvåret 2009.

Beredning och justering av förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU26.

Utkast till betänkande och proposition bifogas.

Föredragande: CEP

4. Preliminär behandling av skrivelse 2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning jämte motioner.

Föredragningspromemoria, skrivelse samt motionshäfte bifogas.

Föredragande: KD, JJ

5. Inkomna EU-dokument.

Kansliets PM jämte fakta PM samt kansliets PM Underlag för arbetsplanering (EU) bifogas.

Föredragande: KD

6. Kort redovisning av läget när det gäller forskningsöversikten.

Föredragande: referensgruppen/AR

7. Inkomna skrivelser.

8. Fråga om uppdrag för ordföranden att justera dagens protokoll.

9. Övriga frågor.

10. Nästa sammanträde.
Förslag: Ev. 16 eller 17 september.

Bilagor