Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-11-12 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Föredragning av Riksrevisionen.

Deltagarlista, RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet (delas till ledamöter och arbetande suppleanter) och utdrag ur Bilaga till Uppföljningsrapporten 2009 bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från den 10 november.

4. Preliminär behandling av vissa anslag (politikområden) inom utgiftsområde 9.

Föredragningspromemoria och preliminärt program inför äldreseminariumet bifogas.
(Obs! motionshäftet delades till ledamöter och arbetande suppleanter i postfacken till sammanträdet den 5/11)

Föredragande: CEP och CM

5. Inkomna skrivelser.

6. Övriga frågor.

7. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 24 november kl. 11.00

Bilagor